การพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย

Legal-gambling-789bet

การพนัน คือกิจกรรมการเล่นที่มีการเดิมพัน 789bet โดยมีผู้เล่นและมีผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่าเจ้ามือนั้นเอง โดยมีลักษณะการเล่นที่มีการเดิมพันต่อรองผลได้ผลเสียของการเดิมพันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในประเทศไทยนั้น ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่สามารถเล่นหรือสามารถเดิมพันได้ แต่ก็ยังมีการพนันหลายรูปแบบที่ได้รับการอนุญาติ ให้สามารถเล่นจะเดิมพันได้

สารบัญ

การพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย

การพนันที่อนุญาตให้มีขึ้นได้ในประเทศไทย โดยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ฉบับปี พ.ศ. 2478 กำหนดให้ว่าการพนันประเภทบัญชี ข หรือคล้ายคลึงกับการพนันประเภทบัญชี ข สามารถจัดตั้งขึ้นได้ มีดังนี้

1.การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน หากไม่ผิดตามบัญชี ก หรือก็คือเข้าข่ายการทำร้ายทารุณกรรมหรือวางยาสัตว์เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ก็ถือว่าจัดได้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่

 • ชนโค (ชนวัว) เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นิยมกันมากของภาคใต้ 
 • กัดปลา (ปลากัด)เป็นเดิมพันโดยใช้ปลาสายพันธุ์นักสู้ 2 ตัว มากัดกันเพื่อหาผู้ชนะ โดยจะมีการเปิดวางเดิมพันเพื่อให้คนดูสามารถมีส่วนร่วมได้
 • แข่งม้า เป็นการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมาย หมายถึง การเล่นพนันตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนดให้ และถ้ามีรายได้จากการเล่นการพนันจะต้องเสียภาษีในอัตราที่ทางราชการกำหนด
 • ฯลฯ  

2.วิ่งวัวคน การเล่นวิ่งวัวหรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า วิ่งเปี้ยว อาจเป็นการวิ่งทางตรงสวนกันหรือวิ่งเป็นวงกลมเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งไล่ให้ทันอีกฝ่ายหนึ่ง

3.ชกมวย มวยปล้ำ (ตามสนามมวยใหญ่หรือสนามมวยที่ทางการอนุญาตให้จัดขึ้นเท่านั้น)

แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ เป็นการพนันที่ใช้ไม้แบนๆ ยาวประมาณสองฟุตครึ่ง กว้างประมาณสามฟุตทำเป็นรูปคล้ายเรือจริงๆ ตอนหัวแหลมท้ายมน

4.ชี้รูป  เป็นการพนันที่ใช้รูปภาพต่างๆ ตามแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน โดยกำหนดให้ด้านหลังภาพเขียนหมายเลขกำกับไว้ หมายเลขนี้จะต้องตรงกับหมายเลข ที่ผู้จัดให้มีการเล่นติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัลในการเล่นซึ่งมีจำนวนพอดีกับจำนวนรูปภาพ

5.โยนห่วง เป็นการพนันใช้หวายหรือวัตถุอย่างอื่นทำเป็นห่วงขนาดเล็กใหญ่ตามแต่ผู้จัดให้เล่นทำไว้และมีแป้นเป็นรูปวงกลมโตพอที่จะสวมห่างนั้นได้พอดี บนแป้นไม้มีสิ่งของรางวัลวางไว้พอดีกับแป้น ถ้าสิ่งของรางวัลโตกว่าแป้นก็จะใช้ไม้เล็กๆ ติดหมายเลขปักไว้กับแป้นแทนของรางวัล

6.โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ  เป็นการพนันใช้เล่น มีเหรียญ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง หรือวัตถุอื่นใด และภาชนะที่ใช้เป็นที่รองรับ เช่น หม้อ ไห ถ้วยแก้ว เป็นต้น วางในระยะต่างๆ กันตามแต่ผู้จัดให้เล่นกำหนด และกำหนดตำแหน่งที่จะให้ผู้เล่นยืนโยน

8.ตกเบ็ด เป็นการพนันใช้ภาชนะปากแคบ เช่น ไหกระเทียมดองสำหรับใส่กล่องสังกะสี 10 กล่อง กล่องนี้บรรจุภาพชนิดที่หนึ่งต่อ 4 กล่อง ภาพชนิดที่สองต่อ 3 กล่อง ภาพชนิดที่สามต่อ 2 กล่อง และภาพชนิดที่สี่ต่อ 1 กล่อง และไม้คันเบ็ดอันเล็กที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับแม่เหล็กอันเล็กๆ ที่สามารถดูดกล่องสังกะสีที่บรรจุภาพขึ้นมาจากไหได้ อีกทั้งต้องมีภาพอีกหนึ่งชุดที่ตรงกับภาพชุดที่บรรจุในกล่องสังกะสี วางไว้ให้ลูกค้าแทง

9.จับสลากต่าง ๆ เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดาษเขียนหมายเลขเรียงลำดับตามจำนวนที่ผู้จัดให้เล่นกำหนดไว้ แล้วม้วนกระดาษสลากทุกอันให้เรียบร้อยเหมือนกัน บรรจุไว้ในภาชนะหรือแขวนไว้ก็ได้ และมีกระดาษเขียนหมายเลขอีกชุด ซึ่งตรงกับหมายเลขสลากที่บรรจุไว้ในภาชนะนำมาติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัล

10.ยิงเป้า (ยิงตุ๊กตา) เป็นการพนันเล่น ใช้ปืน หรือไม้ซางเป่าลูกดอกแทนปืนก็ได้ กระสุนปืนจะเป็นกระสุนจริงหรือปลอมก็ได้ และมีเป้าซึ่งอาจจะเป็นเป้านิ่งอยู่กับที่ 

11.ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดาษแข็งหรือไม้กระดานมาเขียนเป็นรูปหน้าคน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ ตามแต่จะกำหนดขึ้น หรือจะใช้คนหรือสัตว์จริงๆ มาล่อ เป็นเป้าให้ปาก็ได้ และมีวัตถุรูปกลมๆ สำหรับปา 

12.เต๋าข้ามด่าน เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก ภาชนะสำหรับทอดลูกเต๋า 1 ใบ และลูกคิดหรือลูกปัดร้อยคั่นเป็นด่านๆ ละ 5 ลูก รวม 5 ด่าน แทนลูกเต๋าก็ได้

13.หมากแกว เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก จานรองและถ้วยครอบสำหรับเขย่า หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่

14.หมากหัวแดง เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก จานรองและถ้วยครอบสำหรับเขย่า หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่ (ซึ่งอุปกรณ์ใช้เหมือนกับการเล่นหมากแกว แต่เพิ่มลูกเต๋าอีก 1 ลูก)

15.ปิงโก (บิงโก) เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดานทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านในกั้นเป็นช่องเล็กๆ จำนวนมากน้อยตามชนิดของบิงโก เขียนเลขเรียงลำดับกำกับไว้ทุกช่องไม่ให้ซ้ำกัน มีลูกยางสำหรับไว้โยนพอกับจำนวนช่อง และมีกระดาษสำหรับให้ผู้เล่นใช้เล่นตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 25 ช่อง แต่ละช่องเขียนหมายเลขไว้ไม่ซ้ำกันโดยให้ช่องกลางของกระดาษเป็นช่องฟรีโดยขีดกากบาทไว้แทนหมายเลข

16.สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการละเล่นใดการละเล่นหนึ่งที่มีการเสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ (รางวัล) แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (ซึ่งถ้ายึดตามคำอธิบาย สอยดาว ก็ไม่ผิดเช่นกัน) เป็นการเล่นเสี่ยงโชคให้ได้เงินมา หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น การเสี่ยงโชคต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสลาก ซึ่งเป็นการเล่นที่ยาวนานกว่าการพนันชนิดอื่นๆ สลากเรียงเบอร์ทุกหมายเลขมีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้หลายรางวัล แต่ละรางวัลมีสลากหลายหมายเลขด้วยกัน สลากขายไม่หมดจะลดรางวัลลงตามส่วน

17.โตแตไลเซเตอร สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากการแข่งม้า) เป็นลักษณะของการเล่นพนันที่ต้องอาศัยเล่นควบคู่ไปกับการจัดให้มีการต่อสู้หรือแข่งขันกันมากกว่า 2 ทีมขึ้นไป สำหรับประเทศไทยนิยมใช้กับการเล่นแข่งม้า

18.สวีป สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากทายผลการต่อสู้หรือการแข่งขัน) เป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่คล้ายคลึงกับการเล่นสลากกินรวบ แต่ใช้ผลของการแข่งขันของทีมที่ทำการต่อสู้กันเป็นเครื่องชี้ขาดผลแพ้ชนะ รางวัลมีที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม สวีปของใครจะได้รับรางวัลอะไรต้องนำสลากมาจับควบคู่กับหมายเลขของทีมที่ทำการต่อสู้หรือแข่งขันกันอีกครั้ง

19.บุ๊กเมกิง สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (คล้ายกับสวีป แต่สามารถทายได้ว่าจะชนะเป็นลำดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม) อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ผู้จัดให้เล่น จะหาไม้กระดานป้ายสำหรับเขียนรายชื่อทีมแข่งขันในเที่ยวหนึ่งๆ พร้อมกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าทีมใดชนะวินโต๊ดหรือเพลสโต๊ด ผู้เล่นที่แทงถูกจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเท่าใด

20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ที่ไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆการขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ใช่ที่ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

21.ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ เป็นการเล่นที่ต้องใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ผ่องไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่รัมมี่ เป็นต้น

22.ดวด (เกมกระดานชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้กระดานสำหรับการเล่นดวดรูปสี่เหลี่ยมทุกมุมของกระดานขีดเป็นช่องตารางไว้เป็น 3 แถวๆ 5 ช่อง รวมเป็น 15 ช่อง ขีดกากบาทเป็นช่องไว้ 2 ช่อง มีเบี้ยจั่นสำหรับเท 5 เบี้ย และเบี้ยสำหรับใช้เป็นตัวเดินฝ่ายละ 3 เบี้ย พร้อมทั้งกระบอกสำหรับเทเบี้ยและกระบอกเติ่งดวด 1 ชุด

23.บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)  เป็นการพนันที่ใช้ ใช้โต๊ะบิลเลียดซึ่งมีอยู่ 6 หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมีจุด 1 ลูก ลูกบิลเลียดสีขาวล้วน 1 ลูก และลูกสีแดงอีก 1 ลูก รวมเป็น 3 ลูก อีกทั้งไม้คิวสำหรับใช้แทงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับผู้เล่น

24.ข้องอ้อย (การทายความยาวของการตัดอ้อย เป็นการเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้อ้อยกับมีดเป็นอุปกรณ์ในการเล่น โดยเลือกเอาอ้อยมาลำหนึ่ง ขูดผิวออกเป็นทางยาวตลอดลำ เอามีดสับไว้ตรงกลางลำอ้อยนั้นพอให้เป็นรอย เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนกะดูด้วยสายตาว่า ตรงนั้นถ้าตัดออกเป็นสองท่อนแล้ว จะมีความแตกต่างกันในเรื่องความสูงต่ำหรือเหลื่อมล้ำกันมากน้อยเท่าใด

25.สะบ้าทอย (คล้ายโบว์ลิ่ง เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้ลูกสะบ้าเล่น คล้ายกับเล่นโบว์ลิ่ง ลูกสะบ้าทำด้วยไม้เป็นรูปกลมๆ ค่อนข้างแบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว จุดศูนย์กลางหนาประมาณ 2 นิ้ว ขอบรอบวงหนาประมาณ 1 นิ้ว

26.สะบ้าชุด (คล้ายดีดลูกแก้ว เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้ลูกสะบ้าเล่น หรือไม้ทำเป็นรูปกลมค่อนข้างแบนคล้ายลูกสะบ้า ขนาดโตพอที่จะใช้มือดีดจับได้ และลูกสะบ้าสำหรับใช้เป็นแกนตั้ง 10 ลูก มีระยะห่างกันพอล้มถูกกันได้ ระยะห่างเท่าๆ กัน เป็นรูปแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ส่วนลูกสะบ้าที่ใช้ยิงก็มี 10 ลูก

27.ฟุตบอลโต๊ะ (เกมกระดานที่เลียนแบบมาจากกีฬาฟุตบอล) เป็นการพนันที่ใช้ ทำสนามฟุตบอลจำลองด้วยไม้ ต่อขาให้สูงขึ้นเป็นโต๊ะ มีหุ่นนักเล่นฟุตบอลทั้งสองฝ่ายเสียบอยู่บนคานบังคับ เรียงกันเป็นแถวตามตำแหน่งต่างๆ เหมือนเล่นฟุตบอลในสนามจริง มีฝ่ายละ 11 ตัว

28.เครื่องเล่นที่ต้องใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า หรือแสงสว่างในการเล่น วิธีเล่นคือการสัมผัส เลื่อน ดีด กด ดัน ดึง โยน ยิง โยก หมุน ฯลฯ ซึ่งมีการทำให้แพ้ชนะกันได้ หมายถึงเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกล พลังงานไฟฟ้า หรือพลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธีอื่นใดเครื่องจักรกล หรือใช้สปริงดีด ยิงหรือโยนวัตถุใดๆ ลงในภาชนะ โดยมีการนับแต้มหรือทำเครื่องหมายแพ้ชนะไว้เสร็จเรียบร้อย เป็นการพัฒนาวิธีการเล่นตามความเจริญแพ้ชนะไว้เสร็จเรียบร้อย เป็นการพัฒนาวิธีการเล่นตามความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

เกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน

            การพนันในประเภทบัญชี ข ที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงแม้จะอนุญาตให้มีการจัดตั้งขึ้นมาได้ แต่บางประเภทก็ยังต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง สามารถแบ่งออกได้สามประเภทคือ

ใบอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 • เพื่อจดทะเบียนเป็นการหารายได้เข้าจังหวัดนั่นเอง โดยจะมีการพนันดังนี้
 • ให้สัตว์ต่อสู้กัน (ชนไก่ ปลากัด ชนวัว)
 • ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ (คล้ายกับป๊อกเด้ง เป็นการละเล่นในอดีต)
 • บิลเลียด (สนุ้กเกอร์)
 • การเสี่ยงโชค เพื่อเป็นการโฆษณาในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพใด ๆ

ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อพิจารณาว่าควรให้มีการละเล่นขึ้นได้หรือไม่ตามเห็นสมควร หรืออาจให้มีการจัดในงานรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานวัดได้  ซึ่งการพนันที่ต้องขออนุญาต มีดังนี้

 • แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
 • ชี้รูป
 • โยนห่วง
 • โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
 • ตกเบ็ด
 • จับสลากต่าง ๆ
 • ยิงเป้า (ยิงตุ๊กตา)
 • ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
 • เต๋าข้ามด่าน
 • หมากแกว
 • หมากหัวแดง
 • ปิงโก (บิงโก)
 • สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการละเล่นใดการละเล่นหนึ่งที่มีการเสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ (รางวัล) แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (ซึ่งถ้ายึดตามคำอธิบาย สอยดาว ก็ไม่ผิดเช่นกัน)
 • การแข่งม้า
 • โตแตไลเซเตอร สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากการแข่งม้า)
 • สวีป สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากทายผลการต่อสู้หรือการแข่งขัน)
 • บุ๊กเมกิง สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (คล้ายกับสวีป แต่สามารถทายได้ว่าจะชนะเป็นลำดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม)
 • ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ที่ไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
 • ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
 • ดวด (เกมกระดานชนิดหนึ่งในอดีต)
 • บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)
 • ข้องอ้อย (การทายความยาวของการตัดอ้อย เป็นการเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
 • สะบ้าทอย (คล้ายโบว์ลิ่ง เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
 • สะบ้าชุด (คล้ายดีดลูกแก้ว เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
 • ฟุตบอลโต๊ะ (เกมกระดานที่เลียนแบบมาจากกีฬาฟุตบอล)
 • เครื่องเล่นที่ต้องใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า หรือแสงสว่างในการเล่น วิธีเล่นคือการสัมผัส เลื่อน ดีด กด ดัน ดึง โยน ยิง โยก หมุน ฯลฯ ซึ่งมีการทำให้แพ้ชนะกันได้

ไม่ต้องขอใบอนุญาต 

หากถามว่าถ้าไม่อยากไปขออนุญาตจะได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ โดยการพนันที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากใครหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีดังนี้

 • ไพ่บริดจ์
 • บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)
 • วิ่งวัวคน ชกมวย มวยปล้ำ

การพนันถูกกฎหมายอื่นๆในประเทศไทย 789bet

นอกจากเกมการละเล่นละการเกมการเดิมพันต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยยังมีการเดิมพันและการพนันรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงระบบการบริการคาสิโนออนไลน์ พนันออนไลน์ 789betting ถูกกฎหมายที่ส่งตรงจากต่างประเทศ เพื่อให้นักเดิมพันชาวไทยสามารถเดิมพนันกับเกมคาสิโนออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

แนะนำบทความดีๆ จาก 789bet