4 วิธียอดฮิต ในการวางแผนทางการเงิน กับ ลิงค์รับทรัพย์

ในปี2021 สำหรับใครที่ทำอาชีพทำอิสระ ฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตัว หรือ พ่อค้าแม่ค่าออนไลน์ รายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้น มีรายรับไม่แน่นอน ในบางเดือนก็มีรายรับมาก บางเดือนก็มีรายรับน้อย ทำให้การมีการวางแผนทางการเงินที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมาก 

สารบัญ 

วิธีการวางแผนทางการเงิน

  1. ออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

     การออมเงินถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ที่รายได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน รวมไปถึงทุกๆอาชีพ ก็ควรที่จะมีการออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยเงินออมฉุกเฉินที่ควรจะต้องเก็บคือ ไม่ต่ำกว่า10 % ของรายได้ที่มีในแต่ละเดือนซึ่งเราควรจะเก็บและสะสมไว้ในทุกๆเดือน โดยที่เงินส่วนนี้จะไม่ถูกนำมาใช้หากไม่จำเป็น โดยเราอาจจะนำเงินเก็บในส่วนนี้ไปลงทุนต่อยอดหาผลกำไร ที่ไม่มีความเสี่ยงและสามารถดึงเงินออกมาใช้ในยามที่จำเป็นได้ เช่นการนำเงินไปลงทุน ในการฝากบัญชีออมทรัพย์ ดอกเบียสูง และต้องมีวินัยและเตือนตัวเองอยู่เสมอ

 

  1. วางแผนจัดการความเสี่ยง

ในส่วนของการทำอาชีพอิสระนั้น จะไม่ได้รับ สวัสดิการที่ได้รับจึงไม่มีเหมือนพนักงานบริษัท หากเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจึงจำเป็นจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเอง ข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญอย่างมากเพราะหากเกิดเหตุการไม่คาดฝันเกิดอุบัติเหตุหรือต้องเราโรงพยาบาลขึ้นมาเราจึงต้องมีเงินสำรองที่มีไว้ในการจ่าย 

ซึ่งควรที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมมาตรา 39 หรือมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับสวัสดิการ ดูแลคุ้มครองหากต้องใช้เงินในยามฉุกเฉิน แต่ถ้าหากใครที่คิดว่ายังไม่เพียงพอก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของเรา 

  1. แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ และแยกบัญชีใช้จ่ายกับบัญชีเก็บเงิน

การแยกบัญชีใช้จ่ายกับบัญชีเงินเก็บ ออกจากกันเพื่อไม่ให้สับสนในการใช้เงิน ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเรามีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไร เพื่อที่จะได้แบ่งสัดส่วนเงินที่เราจะต้องเก็บว่าจะต้องเก็บเดือนล่ะเท่าไร บางคนอาจจะมีรายได้หลายทาง การแยกบัญชีเช่นนี้ก็จะทำให้เราสามารถจัดการกับภาษีที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีได้ด้วย

 

  1. วางแผนเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างจริงจัง

เพราะการอาชีพอิสระ จำเป็นจะต้องมีการว่าแผน การเงินระยะยาวที่ดีเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ เพราะในอนาคตเราไมาสามารถรู้ได้ว่าเราจะมีเราได้เหมือนในปัจจุบันหรือไม่ การที่จะซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือซื้อของต่างๆที่มีมูลค่าสูง อาจจะต้องมีการจัดการและการวางแผนที่ดี

โดยเริ่มจากการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม 

  • ผู้ประกันตนเองตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้เรามีสิทธิ์ในการรับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จชราภาพ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด 
  • สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า กอช. ซึ่ง กอช. คือการส่งเงินเข้าไป 1 ส่วนและรัฐบาลก็จะช่วยสมทบอีก 1 ส่วน เมื่อเราครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เราก็จะได้รับเงินที่สะสมไว้คืนกลับมาเป็นรายเดือน
  • การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือจะเป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)ทั้ง 2 กองทุนนี้เหมาะกับการลงทุนระยะยาว เพราะว่านอกจะได้เก็บเงินและออมเงินระยะยาวแล้ว เราก็ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย 
  • ส่งเงินประกันชีวิต หรือว่าประกันบำนาญ โดยเราสามารถซื้อประกันชีวิตส่งตัวเราเอง โดยให้ดูตามเป้าหมายว่าเราจะใช้เงินตอนอายุเท่าไหร่ และต้องการเงินคืนมาเท่าไหร่ ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าเราจะเลือกส่งประกันชีวิตแบบไหนนั้นเอง

 

ลิงค์รับทรัพย์

วางแผนเก็บเงินระยะยาวกับ ลิงค์รับทรัพย์

การวางแผนออมในระยะยาวนั้น จะช่วยให้ให้คุณมีรายได้มากขึ้นและมีเงินเก็บที่จะเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ลิงค์รับทรัพย์สร้างรายได้เสริมในระยะยาว เพียงแค่แชร์ลิงค์ จาก 789betting ให้กับเพื่อนของคุณ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพียงแค่นี้คุณก็สามารถสร้างรายได้จาก ลิงค์รับทรัพย์ ช่องทางสร้างรายได้เสริมที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้น